ZŁÓŻ ZAPYTANIE - Bezpłatna Ocena Wierzytelności

Windykacja Włochy

Windykacja należności we Włoszech przewiduje postępowanie uproszczone w sprawie wydania nakazu zapłaty. Na wniosek wierzyciela postępowanie prowadzone jest bez udziału dłużnika czyli ex parte. Dłużnik, po zaskarżeniu wydanego nakazu zapłaty będzie mógł zaprezentować swoje stanowisko. Procedura powyższa ma zastosowanie do określonych kwot pieniężnych i udokumentowanych pisemnym dowodem istnienia wierzytelności. Jeśli wydany nakaz dłużnik oprotestuje, sprawa będzie się toczyć w trybie zwykłym. Przed sądem strony muszą być reprezentowane przez profesjonalnych pełnomocników.

Informacje handlowe

Relacje handlowe Włoch z Polską mają charakter bardzo dynamiczny i od kilku lat osiągają rekordowe poziomy. Polska utrzymuje się niezmiennie na dziewiątym miejscu wśród dostawców do Włoch.

Obroty handlowe ostatnich lat:

  • 2014 – 7, 52 mld Euro
  • 2015 – 8, 68 mld Euro

Główne branże eksportujące do Włoch:

  • Środki transportu
  • Wyroby spożywcze, napoje, tytoń
  • Produkty metalurgiczne

Bezpłatna ocena wierzytelności pod kątem realności jej odzyskania.