ZŁÓŻ ZAPYTANIE - Bezpłatna Ocena Wierzytelności

Windykacja Francja

Windykacja we Francji jest prowadzona w oparciu o uproszczona procedurę. O wyborze procedury tj nakazu lub tradycyjnego postępowania sądowego, decyduje wierzyciel. Pozew nie musi być złożony na formularzu, ale jest to zalecane. Nie ma także przymusu adwokackiego, zatem pozew może być złożony samodzielnie.

Informacje handlowe

Stosunki ekonomiczne Polsko-Francuskie mają charakter dynamiczny i stabilny. Polska należy do największych eksporterów towarów do Francji. W eksporcie dominują towary przemysłowe wysoko przetworzone.

W handlu z Francją eksport przedstawia się następująco:

  • 2014 – 9,27 mld Euro
  • 2015 – 9,94 mld euro

Włosi eksportują do Francji:

  • Urządzenia mechaniczne
  • Środki transportu
  • Artykuły rolno-spożywcze
  • Meble

Potrzebna jest windykacja we Francji? Napisz do nas biuro@tenetservice.pl lub poproś o Bezpłatna ocena wierzytelności