ZŁÓŻ ZAPYTANIE - Bezpłatna Ocena Wierzytelności

Windykacja Estonia

Nakaz zapłaty w windykacji należności w Estonii daje możliwość szybkiego działania. Uproszczone postępowanie dotyczy wierzytelności przekraczających kwotę 6 400€. Wybór postępowania należy do wierzyciela, który może także postępować w ramach postępowania ogólnego. Prawo estońskie pozwalana dochodzenie w trybie uproszczonym w stosunku do pozwanych mieszkających lub mających siedzibę w innym kraju.

Informacje handlowe

Choć w opinii Międzynarodowego Funduszu Walutowego Estonia ma dobre fundamenty pod silną gospodarkę, jednak ostatnie lata wykazują raczej tendencję zniżkową. Duży odsetek migracji do innych krajów oraz mała wydajność pracy to główne przeszkody na drodze do polepszenia sytuacji gospodarczej. Polska jest w czołówce partnerów handlowych Estonii.

Obroty handlowe są stabilne w ostatnich latach:

  • 2014 – 1,09 mld euro
  • 2015 – 1,03 mld euro

Główne branże znajdujące rynek zbytu w Estonii to:

  • Przemysł maszynowy
  • Przemysł mineralny
  • Pojazdy

Potrzebna jest windykacja w Estonii? Napisz do nas biuro@tenetservice.pl lub poproś o Bezpłatna ocena wierzytelności