ZŁÓŻ ZAPYTANIE - Bezpłatna Ocena Wierzytelności

Windykacja w Austrii

Windykacja sądowa w Austrii, kwot do 75.000 €, to szybkie postępowanie o wydanie nakazu zapłaty. Działania w sądach są szybkie i przeprowadzane są online. Kwoty większe muszą być dochodzone na drodze „postępowania zwykłego”

Informacje handlowe

Handel zagraniczny w Austrii odgrywa szczególnie ważną rolę ze względu na niewielką powierzchnię kraju oraz jego położenie na styku rynków zachodnich i wschodnich. Polska znajduje się w pierwszej dziesiątce krajów eksportujących towary do Austrii.

Z Polski do Austrii eksportuje się głównie:

  • Minerały i wyroby metalurgiczne
  • Samochody i części
  • Produkty rolne i spożywcze
  • Meble

Całkowityą wartość eksportu szacuje się następująco:

  • 2014 – 2,81 mld Euro
  • 2015 - 3,16 mld Euro

Potrzebna jest windykacja w Austrii? Napisz do nas biuro@tenetservice.pl lub poproś o Bezpłatna ocena wierzytelności