ZŁÓŻ ZAPYTANIE - Bezpłatna Ocena Wierzytelności

Skuteczność!

Aby podnieść skuteczność w windykacji szkolimy pracowników, śledzimy i wykorzystujemy w praktyce aktualizacje przepisów prawnych. Apelujemy do Was, wierzycieli, aby na opóźnienia w płatnościach reagowali dużo szybciej bo…

Skuteczna windykacja w dużej mierze zależy od czasu jej podjęcia.

Wizja

Windykacja to gra z dłużnikiem. Staje się ona coraz bardziej wyszukana, wręcz finezyjna. Musimy być szybcy, zdecydowani i doświadczeni aby działać skutecznie. Naszym celem jest odzyskać należność i temu celowi podporządkowujemy wszystkie nasze działania przy atrakcyjnych warunkach współpracy. Wśród wielu firm na rynku, z branży windykacyjnej wyróżnia nas:

20-sto letnie doświadczenie w windykacji. To nasza mocna strona! Wiedza teoretyczno-prawnicza jest niezbędna, ale to właśnie DŁUGOLETNIA PRAKTYKA W WINDYKACJI czyni z nas fachowców.

Kancelaria

Zlecone nam sprawy, wymagajace interpretacji prawnej oraz działań prawnych w Polsce, obsługuje nasza Kancelaria Adwokacka Dawidowicz Grochowski Żurawski Sp.partnerska - www.dgz.pl Kancelaria specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych w handlu międzynarodowym i sporach transgranicznych. Wykorzystuje wszelkie narzędzia prawne w egzekucji należności.

WINDYKACJA SĄDOWA W POLSCE

Działamy:

 • przed sądami w Polsce (z zastosowaniem przepisów włoskiego kodeksu)
 • przed Sądami we Włoszech
 • przed sądami w Europie

W celu:

 • uzyskania Nakazu Zapłaty
 • skierowania Wniosku o Upadłość
 • doprowadzenia do Ugody Przedsądowej i pozasądowej
 • wyegzekwowania należności poprzez zajęcia komornicze
 • skierowania zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa.

WINDYKACJA SĄDOWA W EUROPIE

Sprawy zlecone i wymagające interpretacji prawnej oraz działań prawnych w którymś z państw europejskich obsługiwane są przez nasze Partnerskie Kancelarie w poszczególnych krajach Europy. Wykonują one następujące czynności:

 • kierowanie sprawy do sądu celem uzyskania Nakazu Zapłaty
 • Egzekucja Nakazów Zapłaty poprzez Komorników
 • uzyskanie Klauzuli Wykonalności wyroków sądowych wydanych przez sądy włoskie
 • Egzekucja Europejskich Nakazów Zapłaty

W działaniach prawnych, które dotyczą dłużników w Europie preferujemy uzyskiwanie nakazów zapłaty w krajach pochodzenia dłużnika. Egzekucja należności jest szybsza i skuteczniejsza.

Działania społeczne

Tenet Service nie tylko zarabia, ale dzieli się także wypracowanym zyskiem z najbardziej potrzebującymi. Systematycznie przekazujemy darowizny na Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci we Wrocławiu oraz Stowarzyszenie Wiosna wspierające ludzi ubogich. W miarę możliwości pomagamy też dzieciom przez światową organizację Unicef.

Jesteśmy interesującym partnerem ze względu na warunki współpracy i zaufanym kontrahentem

Nowość
Europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym

Jest to nowy instrument prawa europejskiego umożliwiający zablokowanie środków na rachunku dłużnika niezależnie od państwa, w jakim znajduje się rachunek.

Wniosek można złożyć w Polsce (jeżeli sąd polski będzie właściwy do rozpoznania głównej sprawy) a nakaz będzie skuteczny w każdym Państwie Unii Europejskiej.

Może go uzyskać wierzyciel który udowodni, że roszczenie jest uzasadnione i że ma duże szanse wygrania w toku sporu sądowego a ponadto, że bez udzielenia zabezpieczenia istnieje poważne ryzyko, że roszczenie nie będzie mogło zostać zaspokojone w przyszłości ze względu na działania dłużnika zmierzające do ukrywania, usuwania lub zbywania majątku.

Wierzyciel dysponujący wykonalnym orzeczeniem, ugodą sądową lub dokumentem urzędowym, może zwrócić się do sądu, jeszcze przed uzyskaniem nakazu zabezpieczenia, o uzyskanie danych niezbędnych do ustalenia rachunku dłużnika. Sąd zobowiązany jest do zwrócenia się do wyznaczonego organu w konkretnym państwie członkowskim, w którym według wierzyciela dłużnik posiada rachunek bankowy.