ZŁÓŻ ZAPYTANIE - Bezpłatna Ocena Wierzytelności

Windykacja w Irlandii

Windykacja w Irlandii odbywa się przy wykorzystaniu uproszczonej procedury wyroku zaocznego. Wyrok zaoczny wydawany jest w prawie każdym rodzaju sprawy. Wniosek o jego wydanie musi być złożony w jezyku irlandzkim lub angielskim.

Informacje handlowe

Rok 2015 był rekordowym rokiem w obrotach handlowych między Polską a Irlandią. Zarówno eksport jak i import osiągnęły najwyższe poziomy, choć nadal więcej importujemy do Polski niż wysyłamy.

Obroty handlowe ostatnich lat:

  • 2014 – 524 mln Euro
  • 2015 – 625 mln Euro

Rynek zbytu znajdują w Irlandii branże:

  • Przemysł elektromaszynowy
  • Produkty rolno-spożywcze
  • Produkty mineralne

Potrzebna jest windykacja w Irlandii? Napisz do nas biuro@tenetservice.pl lub poproś o Bezpłatna ocena wierzytelności