ZŁÓŻ ZAPYTANIE - Bezpłatna Ocena Wierzytelności

Windykacja polubowna i posądowa – prowizja. Wysokość prowizji jest negocjowalna i zależy od wysokości długu i jego kondycji. Prowizję ustalamy po zapoznaniu się z Bezpłatną Oceną Wierzytelności i wynosi:

  • do 100.000€ – 8%
  • powyżej 100.000€ – do uzgodnienia